Rajd rowerowy w ramach projektu „Janów bez Przemocy” – 23.09.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w związku z realizacją projektu „Janów bez Przemocy” organizuje Rajd Rowerowy w dn. 23.09.2021r. Miejsce zbiórki uczestników rajdu- plac przy budynku OPS Janów Lubelski, godzina 9.00. Trasa wyznaczona przez lasy janowskie, uroczysko Kruczek do Ostoi Konia Biłgorajskiego w Szklarni. W programie rajdu zapewniony poczęstunek przy ognisku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zaprasza chętnych mieszkańców gminy Janów Lubelski do zgłaszania swojego uczestnictwa w rajdzie, osobiście w budynku OPS lub telefonicznie pod nr tel.: 577 510 072, 577 510 012 w godz. od 7.30 do 15.30 do dnia 21.09.2021 r., celem uzupełnienia danych do ubezpieczenia.

Liczna uczestników rajdu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu.

Rajd rowerowy organizowany w ramach zadania publicznego w projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.