Kampania społeczna na terenie gminy Janów Lubelski

Kolejnym działaniem realizowanym przez OPS Janów Lubelski w ramach projektu „Janów Bez Przemocy” była Kampania społeczna. Podjęto działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, gdzie mieszkańcy gminy otrzymywali informatory i ulotki w których zawarte są informacje gdzie i jakiej pomocy mogą uzyskać w razie doświadczania przemocy. Kampania społeczna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, dorosłych jak i osób starszych.

Wręczanie ulotek i informatorów.

Wręczanie ulotek i informatorów.

Wręczanie ulotek i informatorów.

Wręczanie ulotek i informatorów.

Kampanie społeczne na terenie Gminy Janów Lubelski zorganizowane w ramach zadania publicznego w projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.