Po pikniku pod nazwą Janów bez Przemocy

W niedzielę dnia 22 sierpnia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zorganizował piknik dla mieszkańców gminy pod nazwą ,,Janów bez Przemocy”.

Podczas pikniku odbyły się występy wokalne dzieci i młodzieży oraz gry i zabawy z animatorami. Najmłodsi mogli bez ograniczeń korzystać z dmuchańców. Strażacy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zaprezentowali wóz bojowy, osprzęt gaśniczy i przybliżyli tajniki zawodu strażaka.

Udzielano również specjalistycznych porad z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozstrzygnięty został konkurs na rysunek i maskotkę. Dzieciom biorącym udział w konkursie zostały wręczone nagrody.

W trakcie pikniku można było poczęstować się gorącym bigosem oraz słodyczami i napojami.

Pogoda dopisała. Wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania pikniku oraz przybyłym gościom dziękujemy.

Piknik Janów bez Przemocy

Piknik Janów bez Przemocy

Piknik zorganizowany w ramach zadania publicznego w projekcie „Janów Bez Przemocy” realizowanego z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Janów Lubelski, a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 45.648,00 zł. oraz środków własnych 12.260,00 jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Grafika przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej, logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz herb Janowa Lubelskiego.