ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Obrazek przedstawiający rodzinę

Obrazek przedstawiający rodzinę

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;
  • pomocą dzieciom w nauce;
  • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: nauka gotowania, dbania o miejsce zamieszkania, utrzymywanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego;

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23; 23-300 Janów Lubelski

tel.: 15 87 24 676