Spotkanie rekrutacyjno – informacyjne planowane na dzień 05.10.2020 r. w ramach projektu odwołane

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zachodzi konieczność odwołania spotkania rekrutacyjno – informacyjnego planowanego na dzień 05.10.2020 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Janów Lubelski”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

O możliwości zorganizowania spotkania poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej OPS.