Integracyjny Piknik Rodzinny 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jest beneficjentem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Jako jedno z działań w projekcie OPS w dniu 16.07.2020 r. zorganizował integracyjny piknik rodzinny dla jego uczestników wraz z otoczeniem.

Podczas pikniku dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach i konkursach prowadzonych przez animatorki z ”Animacje Zabaw KiWi”, a dorośli mogli skorzystać z porad psychologa oraz prawnika.

Dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły posiłek w formie bigosu oraz pieczonych kiełbasek. Dzieci otrzymały drobne upominki oraz słodycze.

Dziękujemy za przybycie Pani Sekretarz Gminy Janów Lubelski Bożenie Czajkowskiej, Pani Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Annie Śmit oraz wychowawcom i wychowankom placówki PROMYK w Janowie Lubelskim.

Więcej informacji na stronie internetowej Janowa Lubelskiego