Wydawanie żywności – maj/czerwiec 2020

 

OGŁOSZENIE

Harmonogram wydawania produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Żywność będzie wydawana przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

 

P I Ą T E K   29.05.2020 R.

G O D Z I N A 11.00-12.00

ZAMOYSKIEGO
BOH. POR. WZGÓRZA

G O D Z I N A 12.00-13.00

PODLIPIE
3-GO MAJA
BRZOZOWA
PRZYBOROWIE
WOJSKA POLSKIEGO
JAWOROWA
AZALIOWA
TULIPANOWA

P O N I E D Z I A Ł E K   01.06.2020 R.

G O D Z I N A 8.00 – 9.00

8-GO WRZEŚNIA

G O D Z I N A 9.00 – 10.00

ŁĄŻEK ORDYNACKI I GARNCARSKI

G O D Z I N A 10.00 – 11.00

RUDA TARGOWA
TARGOWA
SOWY VISA
PIŁSUDSKIEGO
NIECAŁA
OKOPOWA
ZAKĄTNA
FREDRY
SIKORSKIEGO
KILIŃSKIEGO

WTOREK   02.06.2020 R.

G O D Z I N A 8.00 – 9.00

ULANOWSKA
SZKOLNA
CICHA
BIALSKA
POPRZECZNA
PROSTA
SIENKIEWICZA
KONOPNICKIEJ
KAMIENNA

GODZINA 9.00 – 10.00

SZEWSKA
STOKOWA
KOŚCIUSZKI
PIASKOWA
ANDERSA
LUBELSKA
POLNA
ROLNA
BOROWNICA
14-GO CZERWCA

GODZINA 10.00 – 11.00

OGRODOWA
BERLINY PRAŻMOWSKIEGO
OCHOTNIKÓW WĘGIERSKICH
KOPERNIKA
KRZYWA
JANA PAWŁA II

Ś R O D A   03.06.2020 R.

GODZINA 8.00 – 9.00

WIEJSKA
ZOFIANKA GÓRNA I DOLNA

GODZINY 9.00 – 10.00

MOMOTY GÓRNE I DOLNE

GODZINY 10.00 – 11.00

KISZKI
UJŚCIE
SZEWCE
SZKLARNIA

C Z W A R T E K   04.06.2020

GODZINY 8.00 – 10.00

BIAŁA PIERWSZA I DRUGA

 

 

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób, które odebrały skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, których dochód nie przekracza 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie.