Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nastąpią w dniu 20.03.2020 r.

Terminy wypłat świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nastąpią w dniu 20.03.2020 r.