Wizyta studyjna do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku

W ramach projektu pt: „Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna dnia 24.10.2019 roku została zorganizowana wizyta studyjna do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych. Ponadto wizyta  studyjna miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. 

Dzięki uprzejmości dyrekcji oraz pracowników OPS w Kluczborku, pracownicy socjalni mieli możliwość przedyskutowania wszystkich kwestii związanych z procesem wdrażania zmian organizacyjnych.

Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku podczas pracy w poszczególnych zespołach. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kluczborku.