Nowe rozwiązania w Janowskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Od lipca 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt: „Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski”.

Na ten cel pozyskane zostały przez OPS w drodze konkursu, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w sumie 408 547,43 zł.

Realizacja projektu ma na celu wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez OPS w Janowie Lubelskim.

W okresie realizacji projektu podjęto szereg działań związanych z modernizacją pomieszczeń oraz zakupem niezbędnych urządzeń i sprzętów usprawniających obsługę klienta.

Na parterze budynku przy wejściu bocznym do OPS został zamontowany wideodomofon, dzięki któremu osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły uzyskać potrzebne informacje lub przywołać odpowiedniego pracownika ośrodka, dzięki czemu zostaną obsłużone bez potrzeby wchodzenia na wyższe kondygnacje budynku.

W dalszej kolejności realizacji projektu planowane są zmiany dotyczące pracy w OPS w tym obsługi klienta. Polegać będą na rozdzieleniu zadań realizowanych przez pracowników socjalnych poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od usług i pracy socjalnej.

Projekt jest rozwiązaniem pilotażowym, gdyż jego główne założenia opierają się na zmianach planowanych do wprowadzenia w ustawie o pomocy społecznej.

Marzena Zalewska
OPS Janów Lub.