Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego