Stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024 można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

od 1 września do 15 września 2023 r.

W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  15 października 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Katalog wydatków podlegających refundacji

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2019/2020 można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

od 2 września do 16 września 2019 r.

W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  16 października 2019 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Katalog wydatków podlegających refundacji