Wydawanie żywności – maj 2019

OGŁOSZENIE

W dniach 29, 30, 31 maja 2019 r. /środa, czwartek, piątek/
w Parafii Św. Jana Chrzciciela
w Janowie Lubelskim będzie wydawana
Żywność z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
– Podprogram 2018 realizowanego
przez Caritas Diecezji Sandomierskiej

Godziny wydawania żywności w dniach:

  • 29 maja /środa/ od godziny 11.00 do 14.00

  • 30 maja /czwartek/ od godziny 12.00 do 15.00

  • 31 maja /piątek/ od godziny 11.00 do 13.00

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób, które odebrały skierowanie wydane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim,
których dochód nie przekracza 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.