Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej