Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w roku 2019 będzie dokonywana Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Janów Lubelski za 2018rok.  Zapraszamy organizacje i instytucje  podejmujące działania z zakresu pomocy społecznej  do  przekazywania danych z działalności za rok 2018 bezpośrednio  w siedzibie tut. OPS lub na  adres e- mail opsjl@wp.pl  do dnia 02.04.2019 r.