Informacja

Od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin wielodzietnych, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice , którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mieszczącego się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, piętro II pokój nr 9.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim