Wtorek, 23 kwiecień 2019 r. Jerzego i Wojciecha Wizyt na stronie: 128592 Wczoraj: 51 Dzisiaj: 67 Teraz: 2
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

Program „SOS Zdążyć z Pomocą”
2019-04-05 14:56:51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Programu „SOS Zdążyć z Pomocą”.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym. W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów Lubelski 100 sztuk pudełek życia, 100 sztuk opasek ratunkowych SOS.
W Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje: karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych. Pudełko znajdować się będzie w domu podopiecznego na wypadek  interwencji służb ratunkowych ratujących życie.
Opaska ratunkowa SOS, zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.
Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS lub pudełka życia proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676.

Wyświetlono 13 razy

Zamieścił: Zbigniew SowaElektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim