Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126404 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 15 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

„100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim”
2018-12-07 11:42:58

Dnia 3.12.2018r. w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wspólnie z Gminą Janów Lubelski oraz Janowskim Ośrodkiem Kultury w Janowie Lubelskim zorganizował Powiatową konferencję pt. „100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Podczas konferencji podkreślono rolę i zaangażowanie gmin oraz całego powiatu janowskiego w dążenie do poprawy jakości życia rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych, a także zaprezentowano dotychczasowe dokonania w zakresie polityki społecznej następujące w ostatnim stuleciu.

O potrzebie i celu organizacji konferencji mówił Artur Pizoń – Janowski Starosta, Burmistrz Krzysztof  Kołtyś, Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, który podczas spotkania wystąpił z prezentacją na temat „Działań rządu na rzecz rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych”. Wśród prelegentów mogliśmy usłyszeć także naukowców z WSP im. Janusza Korczaka -profesora Mirosława Grewinskiego,  z UMCS w Lublinie -profesor Agnieszkę Lewicką – Zelent oraz profesor Annę Kanios, jak również Marzenę Zalewską z janowskiego OPS, która omówiła pomoc społeczną w gminach powiatu janowskiego – od niepodległości do współczesności i Annę Śmit – Dyrektor janowskiego PCPR z referatem na temat „Systemu wsparcia dziecka i rodziny w powiecie janowskim”. Konferencja została zakończona panelem dyskusyjnym.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji społecznych działających na terenie naszej gminy, jak: OPS, DPS, PCPR, OR-W, PZAZ, ŚDS, Dom Dziecka „Promyk”, jak również samorządowcy: Jerzy Bielecki – Poseł, Artur Pizoń –Starosta, Michał Komacki – Wicestarosta, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz, Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza, Bożena Czajkowska  - Sekretarz Gminy Janów Lubelski, Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i Sylwester Bernarciak – kompozytor, który otworzył konferencję piosenką „Od stu lat…” napisaną z okazji tegorocznych obchodów.

W trakcie uroczystości Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wraz z  Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Krzysztofem Michałkiewiczem wręczył odznaczenia państwowe pracownikom instytucji pomocy społecznej w powiecie janowskim.

Odznaczeni i wyróżnieni


W gronie 43 osób znalazły się osoby, których praca zawodowa koncentruje się wokół pomocy innym i równa się poświęceniu. Dziewiętnaście osób zostało wyróżnionych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, szesnaście z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II „BARKA”, cztery osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dwie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, oraz z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”.

Trzynaście osób zostało odznaczonych przez Wicewojewodę Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wśród nich Dyrektor DPS im. Jana Pawła II „BARKA” – Mariola Surtel, Bogumiła Dolińska, Barbara Dziadosz, Zofia Kuźnicka, Józef Mazur, Zbigniew Michalczyk, Teresa Szuba, Leszek Urban – to pracownicy Domu Pomocy Społecznej.  Złoty Medal otrzymała Natalia Kiszka, Genowefa Kluger, Bogdan Baran z janowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Anna Mazur i Henryka Omiotek z OPS w Chrzanowie.

Aż dziewiętnaście pracowników pomocy społecznej otrzymało Srebrny Medal. Wiesława Baran, Lucyna Gazda, Beata Kołtyś, Beata Łukasiewicz, Anna Mazur, Agnieszka Radomska, Zbigniew Sowa, Edyta Tchórz i Anna Ułanowska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Renata Król, Monika Król, Justyna Maciaszek, Barbara Malinowska, Jolanta Momot, Anna Mróz i Marta Startek z DPS „BARKA”, Agnieszka Jonak z PCPR oraz Lucyna Czarna Dyrektor „Promyka” i Dyrektor PZAZ Agnieszka Różyło.

Jedenaście pracowników odznaczono Brązowym Medalem: Dyrektor Magdalenę Kolasę, Sylwię Cybart, Michała Grzywacza, Justynę Grzywacz, Agnieszkę Rodak, Justynę Rząd i Marzenę Zalewską z janowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Annę Jaworską, Katarzynę Sulowską i Konrada Łukasika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Agnieszkę Widz – Mulińską z DPS „Barka”.

Podczas konferencji serdeczne podziękowania otrzymali pracownicy, którzy przyczynili się do kreowania lokalnej polityki społecznej. Uroczyste podziękowania zostały złożone przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia: Elżbiecie Kędra, Bogusławie Kaproń, Wiesławie Kawalec i Marii Bownik. Podczas konferencji podziękowanie otrzymała również Pani Janina Wojtan z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Podziękowania wręczył Wiesław Dyjach – Wójt gminy Dzwola.

 

Galeria


Wyświetlono 90 razy

Zamieścił: Zbigniew SowaElektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim