Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Sylwii Cybart -pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.
2018-11-23 11:15:50

Pracownik OPS Sylwia Cybart -  21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są corocznie. W bieżącym roku MRPiPS łącznie przyznało 13 nagród, w tym sześć nagród indywidualnych i siedem nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym sześć listów gratulacyjnych indywidualnych i cztery listy gratulacyjne zespołowe.

Wśród nagrodzonych osób, znalazła się Pani Sylwia Cybart- Starszy  specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,  która z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej otrzymała  nagrodę indywidualną za zaangażowanie   w rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy oraz działania na rzecz zwiększenia aktywności i ograniczenia wykluczenia społecznego wśród osób starszych  i niepełnosprawnych. W tej uroczystej chwili, Pani Sylwii towarzyszyła dyrektor OPS- Pani Magdalena Kolasa oraz Marzena Zalewska- pracownik socjalny oraz zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z Lublina - Pan Wojciech Zbiegień.

Sylwia Cybart jest starszym specjalistą pracy socjalnej w OPS w Janowe Lubelskim. Jest osobą otwartą na potrzeby osób starszych, wrażliwą , pomocną w rozwiązywaniu ludzkich problemów. Jej praca przynosi wymierne efekty w społeczności lokalnej . Pani Sylwia podejmuje wiele działań w  celu przeciwdziałania samotności seniorów. Jako koordynator usług opiekuńczych w Ośrodku dba o rozwój tej formy pomocy w całej gminie. Nagrodzona systematycznie doskonali swój warsztat pracy , cieszy się uznaniem wśród podopiecznych, współpracowników i przełożonych. Niewątpliwie stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich pracowników socjalnych.

Należy także dodać, iż Pani Sylwia Cybart była jedyną nagrodzoną w kategorii indywidualnej w województwie lubelskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Wyświetlono 55 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2018-11-26 11:30:16Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim