Niedziela, 22 lipiec 2018 r. Marii i Magdaleny Wizyt na stronie: 116633 Wczoraj: 16 Dzisiaj: 16 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

Antek Roku 2016 - Wolontariusz Roku
2017-06-20 11:42:16

Wieczorem dnia 18 czerwca 2017 roku podczas uroczystych obchodów Dni Janowa na terenie Parku rekreacji ZOOM NATURY  w Janowie Lubelskim zostały wręczone statuetki – Antki Roku 2016.
Wśród wielu wyróżnionych  była p. Zofia Widz – Baryła wolontariuszka działająca na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.
We wniosku nominacyjnym napisaliśmy:
Pani Zofia Widz – Baryła  od 20 marca 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oddziale Rejonowym w Janowie Lubelskim. Powierzone jej zadania wykonuje wolontarystycznie z dużym osobistym zaangażowaniem. Dzięki jej staraniom utworzono tzw. „Świetlicę Emeryta” w której to seniorzy spotykają się, by mile ze sobą spędzać wolny czas. Pani Zofia organizuje pogadanki zdrowotne, porady prawne, wieczory poetyckie, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rowerowe, wczasy , turnusy rehabilitacyjne i inne. Trafnym pomysłem p. Zofii było utworzenie grupy teatralnej, która obecnie funkcjonuje jako „Teatr Tradycja”. Znakomici artyści z „Teatru Tradycja” w oparciu o własną reżyserię i  scenografię rozbawiają publiczność od przedszkola do seniora, wystawiając spektakle w placówkach oświatowych na terenie powiatu janowskiego oraz biłgorajskiego. Szefowa janowskiego PZERiI  bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych oraz aktywnie włącza się we, współorganizowanie imprez masowych tj. Święto Kaszy, Janowska Wigilia, Światowy Dzień Inwalidy, itp. Pani Zofia inicjuje też wiele przedsięwzięć i projektów zmierzających do zachowania zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej tj.: „Szkoła  dla Super Babci  i Super Dziadka”, rekreacja ruchowa „Aktywny Dziadek i Aktywna Babcia” oraz technika obsługi komputera i praca z Internetem. Pani Zofia  chętnie dzieli się z innymi seniorami swoją wiedzą i doświadczeniem, służy pomocną radą przy tworzeniu nowych grup emeryckich zarówno w powiecie janowskim jak i biłgorajskim. Działalność p. Zofii zasługuje na szczególne uznanie  i wyróżnienie, gdyż poprzez swoją szlachetną pracę przyczynia się do rozwoju idei wolontariatu oraz czynienia życia lepszym i piękniejszym .
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria


Wyświetlono 235 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2017-06-26 11:09:43Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim