Sobota, 16 grudzień 2017 r. Albiny, Zdzisławy i Alicji Wizyt na stronie: 109320 Wczoraj: 54 Dzisiaj: 13 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

Antek Roku 2016 - Wolontariusz Roku
2017-06-20 11:42:16

Wieczorem dnia 18 czerwca 2017 roku podczas uroczystych obchodów Dni Janowa na terenie Parku rekreacji ZOOM NATURY  w Janowie Lubelskim zostały wręczone statuetki – Antki Roku 2016.
Wśród wielu wyróżnionych  była p. Zofia Widz – Baryła wolontariuszka działająca na rzecz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.
We wniosku nominacyjnym napisaliśmy:
Pani Zofia Widz – Baryła  od 20 marca 2013 roku pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oddziale Rejonowym w Janowie Lubelskim. Powierzone jej zadania wykonuje wolontarystycznie z dużym osobistym zaangażowaniem. Dzięki jej staraniom utworzono tzw. „Świetlicę Emeryta” w której to seniorzy spotykają się, by mile ze sobą spędzać wolny czas. Pani Zofia organizuje pogadanki zdrowotne, porady prawne, wieczory poetyckie, spotkania integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rowerowe, wczasy , turnusy rehabilitacyjne i inne. Trafnym pomysłem p. Zofii było utworzenie grupy teatralnej, która obecnie funkcjonuje jako „Teatr Tradycja”. Znakomici artyści z „Teatru Tradycja” w oparciu o własną reżyserię i  scenografię rozbawiają publiczność od przedszkola do seniora, wystawiając spektakle w placówkach oświatowych na terenie powiatu janowskiego oraz biłgorajskiego. Szefowa janowskiego PZERiI  bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych oraz aktywnie włącza się we, współorganizowanie imprez masowych tj. Święto Kaszy, Janowska Wigilia, Światowy Dzień Inwalidy, itp. Pani Zofia inicjuje też wiele przedsięwzięć i projektów zmierzających do zachowania zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej tj.: „Szkoła  dla Super Babci  i Super Dziadka”, rekreacja ruchowa „Aktywny Dziadek i Aktywna Babcia” oraz technika obsługi komputera i praca z Internetem. Pani Zofia  chętnie dzieli się z innymi seniorami swoją wiedzą i doświadczeniem, służy pomocną radą przy tworzeniu nowych grup emeryckich zarówno w powiecie janowskim jak i biłgorajskim. Działalność p. Zofii zasługuje na szczególne uznanie  i wyróżnienie, gdyż poprzez swoją szlachetną pracę przyczynia się do rozwoju idei wolontariatu oraz czynienia życia lepszym i piękniejszym .
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria


Wyświetlono 131 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2017-06-26 11:09:43

Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim