Niedziela, 22 lipiec 2018 r. Marii i Magdaleny Wizyt na stronie: 116633 Wczoraj: 16 Dzisiaj: 16 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
2017-06-20 11:17:38

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Częstochowie odbyła się XVII Ogólnopolska konferencja pracowników socjalnych pt. "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego". Konferencja miała na celu skupienie uwagi  na metodologii tworzenia partnerstwa jako narzędzia, które  pracownik socjalny może wykorzystać w pracy socjalnej. Pracownik socjalny powinien wychodzić poza ustalony schemat i szukać partnerów do współpracy. Działania partnerskie są bardzo ważnym elementem w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych.
 Podczas konferencji zostały wygłoszone referaty, które dotyczyły głównie partnerstw lokalnych jako sposobów na zwiększenie skuteczności oraz efektywności podejmowanych inicjatyw przez pracowników socjalnych. Wśród grona zacnych prelegentów wystąpiła dr Anna Mazur z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, prezentując temat „Lokalne partnerstwo wokół wolontariatu w Janowie Lubelskim”.


Wyświetlono 209 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2017-06-27 14:25:44Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim