Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych
2014-06-30 12:05:37

Osoby uprawnione do posiadania OGÓLNOPOLSKIEJ KDR
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli (bez ograniczeń wiekowych) na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Szczegóły i dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zalozyc-kdr

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23. Pracownikiem odpowiedzialnym za wydawanie kart jest Pani Agnieszka Radomska, pok. 9, Tel. 15 872467 wew. 29.


Wyświetlono 1791 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2019-01-25 12:57:39Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim