Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126404 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 15 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia 2016
2016-09-05 10:47:13

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim od 1 września do 15 września 2016 r.
W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJIStypendia 2015
2015-08-24 12:07:26

Wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2015/2016 można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim od 1 września do 15 września 2015r.
W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Instrukcja dotycząca wypełnia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJIStypendia 2014
2014-08-12 14:17:48

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2014 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2014/2015. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.
 
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub ze strony internetowej OPS.

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2014/2015

Instrukcja do wypełniania wniosku

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJIStypendia 2013
2013-08-12 10:28:35

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 2 do 16 września 2013 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2013/2014.Stypendia 2012
2012-08-22 11:29:01

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2012/2013Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012
2011-08-30 09:25:07

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2011/2012
Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim