Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Klub Seniora "WRZOS"

Seniorzy w Górach Świętokrzyskich
2011-09-16 14:28:58

W dniu 15 września 2011 r. Seniorzy z Klubu Seniora „WRZOS” zorganizowali wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.Spotkanie Seniorów z Burmistrzem
2011-02-04 11:57:34

Dnia 02.02.2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Wrzos”. Istotnym punktem spotkania było przybycie zaproszonego przez Seniorów Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia oraz Sekretarz Gminy Bożeny Czajkowskiej. Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących możliwości udostępnienia lokalu, w którym Seniorzy mogliby spotykać się raz w tygodniu.Spotkanie wigilijne
2010-12-16 13:34:07

Pod serwetą wonna warstwa siana
Na serwecie opłatków książeczka-
Znów cię widzę chałupko kochana
chłopska chato, znana mi od dziecka…Dzień Seniora w Janowie Lubelskim 25.10.2010
2010-11-04 13:07:35

Uroczyste obchody Dnia Seniora odbyły się dnia 25.10.2010 r. w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim.IV EDYCJA “Wrzosu” Taniec z seniorami
2010-09-02 14:10:41

Klub Seniora “Wrzos” jest najdłużej i najprężniej działającym klubem seniora na terenie gminy Janów Lubelski. Został założony we wrześniu 2007 roku z inicjatywy Małgorzaty Gajewskiej, która zatrudniona jest jako starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.Gryczaki z „Wrzosem”
2010-08-10 08:51:44
2008-04-03 09:36:27
Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim