Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126402 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 13 Teraz: 2
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Projekt systemowy
Strona:  1 2 3

Aktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2014-07-07 10:24:45

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił do kolejnego etapu projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszym etapem projektu, są działania aktywizacyjne realizowane w ramach reintegracji społeczno-zawodowa 24 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Wśród działań przewidziane są prace społecznie użyteczne, zasiłki i pomoc w naturze, praca socjalna oraz realizacja instrumentów aktywnej integracji, tj.: treningu kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych . Wszystkie działania zostały dobrane w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych uczestników, a ich wzajemne oddziaływania nadały im charakter kompleksowości i pozwoliły na całościowe podejścia do problemu na jaki odpowiada projekt. W ramach kontraktów socjalnych organizujemy szkolenia zawodowe m.in.: kursy prawa jazdy kat. „B” , „C” i „E”, kursy wizażu, operatora koparko-ładowarki, obsługi komputera i kasy fiskalnej, obsługa wózka widłowego, spawania MIG/MAG, opieki nad osobami zależnymi itp..

Ponadto w ramach zadania projektowego upowszechnianie pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zatrudnienie dodatkowych trzech pracowników socjalnych.

Łączny budżet całego projektu to 307.000 zł.

Koordynator ProjektuSprawozdanie z realizacji zadań w ramach POKL za 2013 rok
2014-01-31 09:54:19

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach POKL za 2013 rokDZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2013
2013-09-02 13:59:22

Na koniec sierpnia tj. 28.08.2013r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w wycieczce integracyjno –edukacyjno – szkoleniowej po Roztoczu Lubelskim.DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2013
2013-09-02 13:44:59

W miesiącu sierpniu 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego zorganizował kolejną debatę dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej 2013r. z Białej Pierwszej i Białej Drugiej.Zaproszenie na „Piknik Rodzinny” przy Remizie OSP w Białej
2013-06-10 12:10:22Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników ''AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY - NOWE PERSPEKTYWY''
2013-06-10 11:50:33

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w dniu 29.05.2013 zorganizował kolejne spotkanie uczestników biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego.
PAL 2013 jest kontynuacją działań z poprzedniego roku i biorą w nim udział osoby bezrobotne z terenu Białej Pierwszej i Białej Drugiej.
Tematem spotkania były aktywne formy poszukiwania pracy. Uczestnicy uczyli się, jak poruszać się na rynku pracy, jak sporządzać dokumenty aplikacyjne i jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy mogli doskonalić nabyte umiejętności podczas warsztatów praktycznych.VI EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
2013-03-20 11:29:54

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2013 realizuje już po raz szósty Projekt Systemowy „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w 2012 r.
2012-11-22 14:44:55

W dniu 13.11.2012r. w Remizie na Białej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Aktywności Lokalnej na rok 2012 zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i Ochotniczą Straż Pożarną w Białej w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Aktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2012-09-13 14:15:44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił do kolejnego etapu projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Piknik Rodzinny dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej
2012-06-20 09:35:02

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 11 w Remizie OSP na Białej Pierwszej.Strona:  1 2 3


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim