Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126402 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 13 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Przetargi i konkursy
Strona:  1 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-06-03 11:28:11

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/doradztwa/warsztatów w ramach realizowanego projektu systemowegoZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE
2014-05-28 10:49:59

Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro

Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie poniżej 30 000 euro będzie udzielone zgodnie
z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/doradztwa/warsztatów w ramach realizowanego projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE do pobrania

Formularz oferty do pobrania

Formularz oferty do pobrania

 Rozeznanie cenowe na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 30 uczestników dwudniowych warsztatów edukacyjno-szkoleniowych
2014-05-23 13:20:27

W związku z realizacją pilotażu wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423), zwracamy się do Państwa o złożenie oferty na organizację dwudniowych warsztatów edukacyjno- szkoleniowych dla 30 osób, tj zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

  Rozeznanie cenowe na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 30 uczestników dwudniowych warsztatów edukacyjno-szkoleniowych

Formularz oferty

Formularz oferty

 

 Przetarg nieograniczony na dostawę posiłków na rok 2014
2013-12-20 14:51:39

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę posiłków do stołówki OPS na rok 2014Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2013-06-04 15:31:14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-19 10:40:14


o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: „Dostawę gorących posiłków”

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYPrzetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków
2013-04-04 15:13:20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012-07-31 10:23:08

w odniesieniu do zamówienia nr 236418-2012 z dnia 2012-07-05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-07-18 15:08:35

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym
2012-07-05 11:23:56

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona:  1 2


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim