Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Klub Młodzieżowy

Działalność Klubu
2008-01-30 11:53:08

              Janów Lubelski to niewielka gmina położona w południowo- zachodniej części woj. lubelskiego. Ze względu na to ,że na terenie gminy dominują tereny leśne i rolnicze rozwija się głównie turystyka i rolnictwo. Niewiele jest zakładów produkcyjnych zatrudniających mieszkańców gminy. Brak zatrudnienia powoduje, że w janowskich rodzinach pojawiają się różnorodne problemy. Do głównych można zaliczyć: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienie czy przemoc. Rocznie do Ośrodka Pomocy Społecznej z różnych powodów zgłasza się ponad 600 rodzin. Ostatni rok pokazuje, że zmniejsza się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to spowodowane licznymi wyjazdami za granicę w celach zarobkowych. Jednak mimo zmniejszania się liczby klientów, dalej obserwuje się dużą grupę osób, która nie umie sobie poradzić w życiu bez wsparcia pomocy społecznej.
              W rodzinach tych pojawiają się problemy, z którymi należy sobie poradzić. Są to najczęściej rodziny z dziećmi mające problemy opiekuńczo – wychowawcze. Dzieci pochodzące z najuboższych rodzin bardzo często mają problemy w nauce, są agresywne, włączają się w nieformalne grupy rówieśnicze. W celu przeciwdziałania negatywnym wpływom rówieśników oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu młodzieży w ramach projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej utworzony został Klub Młodzieżowy. Funkcjonuje on w Ośrodku od 5 listopada 2007r. Klub przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat z terenu gminy Janów Lubelski. Przed przystąpieniem do Klubu rodzice podpisali zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach grupy rówieśniczej tj. w Klubie Młodzieżowym. Inauguracją Klubu Młodzieżowego zorganizowanego w ramach projektu był wspólny wyjazd integracyjny na wycieczkę do Krakowa przyszłych uczestników Klubu Młodzieżowego wraz z ich rodzicami uczestnikami Klubu Integracji Społecznej.

Na wycieczkę w dn. 27.11.2007r. pojechało 30 osób. W czasie pobytu w Krakowie dzieci i młodzież zwiedzali Wawel, Kościół Mariacki,  Rynek, Sukiennice oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem. Spowodowane było tym, że dzieci i młodzież nie mają możliwości wyjazdu na wycieczki szkolne ponieważ rodziców nie stać na pokrycie kosztów . Wycieczka była autentyczną nauką historii. Dla wielu spośród dzieci i młodzieży była ważnym wydarzeniem, które chętnie wspominają do tej pory.
Program Klubu Młodzieżowego dostosowany jest do potrzeb dzieci i młodzieży. Uczestnicząc w Klubie młodzież bierze udział w zajęciach socjoterapeutycznych. Zostały przeprowadzone następujące zajęcia: „Jak porozumiewać się z drugim człowiekiem”, „Jak być asertywnym”, Jakie zagrożenia niesie picie alkoholu, branie narkotyków czy zachowania przestępcze.”
              Młodzież korzystająca z oferty Klubu Młodzieżowego ma również okazję odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz miło i atrakcyjnie spędzić czas wolny od nauki w szkole.
Dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach Klubu w ramach projektu zostały zakupione dwa zestawy komputerowe i podłączone do internetu. Młodzież i dzieci mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu oraz uczyć się podstaw obsługi komputera.
Komputer i internet cieszą się największym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, a spowodowane jest to tym, że większość dzieci i młodzieży – uczestników Klubu nie ma w domu komputera. Przyczyną są względy finansowe. Często komputer jest niezbędny do uzupełnienia wiedzy zdobytej na lekcjach w szkole. Obecnie z zajęć Klubu korzysta 15 dzieci i młodzieży.
              Młodzież wolny czas od nauki spędza pod bacznym okiem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Jedna osoba jest pedagogiem, a druga pracownikiem socjalnym. Kadrę pomocniczą w Klubie Młodzieżowym stanowią dwie osoby na stażu skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dwie osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy organizacji pracy Klubu Młodzieżowego systematycznie pomagają wolontariusze Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”. W dn. 19.12.2007r. odbyła się wspólna wigilia Klubu Młodzieżowego, Klubu Seniora, Klubu Integracji Społecznej oraz Świetlicy Środowiskowej „ Stokrotka”. Wolontariusze ze Stowarzyszenia chętnie służyli pomocą wszystkim uczestnikom uroczystej wieczerzy wigilijnej.
              Działania mające na celu aktywizację wszystkich grup wiekowych i podejmowanie wspólnych działań przyczyniają się do aktywizowania całej społeczności lokalnej i propagowania idei współpracy i wrażliwości.
Dlatego też utworzenie Klubu Młodzieżowego na terenie Gminy Janów Lubelski było niezbędne. Ważne są działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz promujące zdrowy styl życia.
Jednak najważniejsze jest to, że jest miejsce w którym dzieci i młodzież mogą się spotkać i spędzić wolny czas od nauki.


Wyświetlono 4460 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2008-01-30 15:04:56Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim