Sobota, 16 grudzień 2017 r. Albiny, Zdzisławy i Alicji Wizyt na stronie: 109320 Wczoraj: 54 Dzisiaj: 13 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Podziękowania

Podziekowanie z Centrum Wolontariatu w Kraśniku
2009-12-08 15:17:15Podziękowanie za wyróżnienie - Antek 2007
2008-06-26 13:09:13Podziękowanie dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie
2008-06-26 12:58:18Podziękowanie Kinga Wędrychowicz i Renata Dobrzyńska ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie
2008-06-26 12:45:22Podziękowanie z Dnia Wolontariusza 2007
2008-06-26 12:41:05Podziękowanie od Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim
2008-06-26 12:30:30Podziękowanie od Zastępcy Burmistrza Janowa Lubelskiego
2008-06-26 12:26:30Wizyta studyjna - Wrzesień 2007
2008-06-26 12:21:44


Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim