Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Usługi opiekuńcze

2008-05-09 14:28:53

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzinna nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Cena jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego Nr 108/2016 z dnia 30.12.2016 r. wynosi 17,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze zależy od ilości osób w rodzinie oraz posiadanego dochodu.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalane są do poszczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie powyższych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.
Cena jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim Nr 8/2016  z dnia 30.12.2016 r. wynosi 32,00 zł.- Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od ilości osób w rodzinie oraz posiadanego dochodu.

Wyświetlono 4304 razy

Zamieścił: Zbigniew Sowa
Zmodyfikował: Zbigniew Sowa 2017-01-25 14:12:16Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim