Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Moja Rodzina”
2014-11-18 13:47:38

W ramach pierwszych Janowskich Dni Rodziny poniżej umieszczamy prace zgłoszone do konkursu plastycznego pt. „Moja Rodzina”Janowska Karta Dużej Rodziny
2014-10-24 10:13:10

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin wydawania i korzystania z "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

Katalog ulg i zniżek "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

  WNIOSEK O PRZYZNAWANIE JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK O PRZYZNAWANIE JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

Porozumienie partnerskie na przyznanie zniżek i ulg w ramach programu "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

Porozumienie partnerskie na przyznanie zniżek i ulg w ramach programu "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

 Konkurs plastyczny dla rodzin pt. "Moja rodzina"!!!
2014-10-21 08:48:24

          Z okazji organizowanych Pierwszych Janowskich Dni Rodziny, które odbędą się w dniach 13–14.11.2014 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Moja rodzina". Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3 lub A4. Prace należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23 w Janowie Lubelskim do dnia 5.11.2014r. Mile widziane prace przygotowane przez całe rodziny!!! Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Konferencji dn. 14.11.2014r w Janowskim Ośrodku Kultury.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
z niecierpliwością czekamy na prace!!!

 Partnerstwo w programie „Janowska Karta Dużej Rodziny”
2014-09-22 10:29:51

Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na swoim terenie. W najbliższym czasie podjęta zostanie stosowna uchwała Rady Miejskiej mająca na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dostępności do dóbr sportowych, kulturalnych oraz ogólnorozwojowych.Stypendia 2014
2014-08-12 14:07:46

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 1 do 15 września 2014 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2014/2015. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.
 
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub ze strony internetowej OPS.

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2014/2015

Instrukcja do wypełniania wniosku

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJIAktywizacja społeczno – zawodowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2014-07-07 10:17:26

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przystąpił do kolejnego etapu projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Pierwszym etapem projektu, są działania aktywizacyjne realizowane w ramach reintegracji społeczno-zawodowa 24 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne. Wśród działań przewidziane są prace społecznie użyteczne, zasiłki i pomoc w naturze, praca socjalna oraz realizacja instrumentów aktywnej integracji, tj.: treningu kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych . Wszystkie działania zostały dobrane w zależności od potrzeb i możliwości indywidualnych uczestników, a ich wzajemne oddziaływania nadały im charakter kompleksowości i pozwoliły na całościowe podejścia do problemu na jaki odpowiada projekt. W ramach kontraktów socjalnych organizujemy szkolenia zawodowe m.in.: kursy prawa jazdy kat. „B” , „C” i „E”, kursy wizażu, operatora koparko-ładowarki, obsługi komputera i kasy fiskalnej, obsługa wózka widłowego, spawania MIG/MAG, opieki nad osobami zależnymi itp..

    Ponadto w ramach zadania projektowego upowszechnianie pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje zatrudnienie dodatkowych trzech pracowników socjalnych.

Łączny budżet całego projektu to 307.000 zł.

Koordynator Projektu

 Karta Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych
2014-06-30 11:51:16

Od 16 czerwca 2014 r. istnieje możliwość ubiegania Kartę Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Aktualna lista instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=plikiZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-06-03 11:26:39

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/doradztwa/warsztatów w ramach realizowanego projektu systemowegoDzień Dziecka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych
2014-06-03 09:07:13

W dniu 30 maja 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka zorganizowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Momot Górnych.ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE
2014-05-28 10:44:26

Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro

Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie poniżej 30 000 euro będzie udzielone zgodnie
z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/doradztwa/warsztatów w ramach realizowanego projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE / ROZEZNANIE CENOWE do pobrania

Formularz oferty do pobrania

Formularz oferty do pobrania

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim