Wtorek, 19 czerwiec 2018 r. Gerwazego i Protazego Wizyt na stronie: 115685 Wczoraj: 42 Dzisiaj: 30 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

IX Gala Wolontariatu
2015-12-10 14:18:16

Mottem tegorocznego spotkania , które odbyło się 7 grudnia 2015 r. były słowa „ Miejcie odwagę żyć dla miłości” , miłości wyrażonej szlachetnością serca i szlachetnością uczynków. Słowa te są dla nas drogowskazem w życiu . Bo tylko miłość mnoży się wokół nas, gdy się nią dzielimy. Bo tylko miłość drogę zna. Wolontariusze każdego dnia wdrażają w życie to właśnie przesłanie .W janowskiej społeczności wolontariat jest widoczny :świadczą o tym liczne akcje i inne działania, które służą dobru drugiego człowieka...

FotogaleriaOgólnopolski Protest Pracowników Służb Społecznych
2015-11-16 14:26:42

20 Listopada 2015 roku


Ogólnopolski Protest Pracowników

 

Służb  Społecznych

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego 2015 pojawiła się ogólnopolska inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów szczebla krajowego i lokalnego na liczne problemy  wielu pracowników pomocy społecznej w Polsce. 
Władze  powinny zauważyć, że jesteśmy ogromną grupą zawodową  taką jak np. pielęgniarki, nauczyciele czy też górnicy.
W wielu gminach, miastach zostaną zorganizowane lokalne akcje protestacyjne, protest ten będzie miał wymiar ogólnopolski, by w ten sposób zwrócić uwagę na niskie płace, złe warunki pracy oraz nadmierne obciążenie realizowanymi zadaniami. W ogólnopolskiej akcji na znak protestu  20 listopada wezmą  udział pracownicy socjalni z terenu całej Polski.

Są już trzy ogólnopolskie postulaty, dotyczą one kwestii:

Niskie płace

Złe warunki pracy

Nadmiar zadań do realizacji


Rada Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" zwróciła się do wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej o przyłączenie się do akcji.
W związku z tym Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim również przyłączają się do Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Służb Społecznych.

 „Na pomoc, na ratunek człowiekowi………”
2015-10-21 14:16:14

19 października 2015r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja Współczesna rodzina: problemy i perspektywy pomocy.25 lat pomocy rodzinie. Jej organizatorami byli: Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Gmina Janów Lubelski oraz Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Pracy Socjalnej. Podczas konferencji podejmowano wiele tematów dotyczących współczesnej rodziny oraz problemów i dysfunkcji jakie jej dotykają podkreślając wartość rodziny, potencjał rozwojowy, wychowawczy i opiekuńczy...


Galeria zdjęć wykonanych przez Panią Dorotę Kozdra

 

 

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4Program konferencji
2015-10-14 13:48:42Wyrazy współczucia
2015-10-07 08:46:58II Janowskie Dni Rodziny
2015-10-06 10:44:21Współczesna rodzina: problemy i perspektywy pomocy. 25 lat pomocy rodzinie.
2015-09-29 14:42:22

 

ZAPROSZENIE

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Gmina Janów Lubelski oraz

 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

 

Współczesna rodzina: problemy i perspektywy pomocy.

25 lat pomocy rodzinie,
 

która odbędzie się 19 października 2015 r. w Janowskim Ośrodku Kultury

ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim.

 

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnej rodziny, pokazanie problemów jakie ją dotykają oraz wskazanie możliwości pomocy rodzinie. W tym roku mija 25 lat pomocy społecznej, dlatego też naszą intencją jest podsumowanie działań polityki społecznej na przestrzeni 25 lat, a także wskazanie kierunków na przyszłość.

Konferencja skierowana jest do pracowników socjalnych, specjalistów pracy
z rodziną, przedstawicieli instytucji oświaty, służby zdrowia, policji, prokuratury, sądu, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych
i wielu innych instytucji samorządowych, wojewódzkich i organizacji pozarządowych, których profil działalności wiąże się z poruszanymi na konferencji zagadnieniami.

 Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości pomocy współczesnej rodzinie w różnym obszarze jej funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 14.10.2015r.,które należy przesłać na numer faxu: 0-15 8724-676, lub na adres e-mail: konferencja.pomoc@wp.pl

 

W załączeniu:

1.Program konferencji

2.Karta zgłoszenia

 Zapraszamy na II Janowskie Dni Rodziny
2015-09-16 11:33:55Informacja o wynikach naboru- nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych
2015-09-04 14:05:06

Informacja o wynikach naboruLista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych
2015-08-31 11:25:51

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim