Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

„złotówka za złotówkę”
2016-01-18 15:04:31

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie tracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.Świadczenie Rodzicielskie
2016-01-18 15:02:52

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r., która wchodzi wżycie od dnia 1 stycznia 2016 r.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać się:

  •     studenci,
  •     osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  •     osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.
  •     osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
2016-01-18 14:58:54

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Projekt Szlachetna Paczka w naszym rejonie już po raz VII.
2015-12-18 10:19:33

„Każdy serca dar wielką wartość ma, Jest jak promień słońca gdy, pogoda ciągle zła. Każdy serca dar wielką wartość ma, Bo nadzieje niesie tam, gdzie ludzka płynie łza. Są pokłady dobra jest ofiarność szczodra, W każdym z nas, Trzeba tylko umieć bliźniego zrozumieć, W trudny czas. Tak niewiele trzeba, aby cząstkę nieba innym dać, Nie udawać Greka, gdy na pomoc czeka ludzka brać.Wigilia 2015
2015-12-14 15:18:34IX Gala Wolontariatu
2015-12-10 14:18:16

Mottem tegorocznego spotkania , które odbyło się 7 grudnia 2015 r. były słowa „ Miejcie odwagę żyć dla miłości” , miłości wyrażonej szlachetnością serca i szlachetnością uczynków. Słowa te są dla nas drogowskazem w życiu . Bo tylko miłość mnoży się wokół nas, gdy się nią dzielimy. Bo tylko miłość drogę zna. Wolontariusze każdego dnia wdrażają w życie to właśnie przesłanie .W janowskiej społeczności wolontariat jest widoczny :świadczą o tym liczne akcje i inne działania, które służą dobru drugiego człowieka...

FotogaleriaOgólnopolski Protest Pracowników Służb Społecznych
2015-11-16 14:26:42

20 Listopada 2015 roku


Ogólnopolski Protest Pracowników

 

Służb  Społecznych

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego 2015 pojawiła się ogólnopolska inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów szczebla krajowego i lokalnego na liczne problemy  wielu pracowników pomocy społecznej w Polsce. 
Władze  powinny zauważyć, że jesteśmy ogromną grupą zawodową  taką jak np. pielęgniarki, nauczyciele czy też górnicy.
W wielu gminach, miastach zostaną zorganizowane lokalne akcje protestacyjne, protest ten będzie miał wymiar ogólnopolski, by w ten sposób zwrócić uwagę na niskie płace, złe warunki pracy oraz nadmierne obciążenie realizowanymi zadaniami. W ogólnopolskiej akcji na znak protestu  20 listopada wezmą  udział pracownicy socjalni z terenu całej Polski.

Są już trzy ogólnopolskie postulaty, dotyczą one kwestii:

Niskie płace

Złe warunki pracy

Nadmiar zadań do realizacji


Rada Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" zwróciła się do wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej o przyłączenie się do akcji.
W związku z tym Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim również przyłączają się do Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Służb Społecznych.

 „Na pomoc, na ratunek człowiekowi………”
2015-10-21 14:16:14

19 października 2015r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja Współczesna rodzina: problemy i perspektywy pomocy.25 lat pomocy rodzinie. Jej organizatorami byli: Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Gmina Janów Lubelski oraz Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Pracy Socjalnej. Podczas konferencji podejmowano wiele tematów dotyczących współczesnej rodziny oraz problemów i dysfunkcji jakie jej dotykają podkreślając wartość rodziny, potencjał rozwojowy, wychowawczy i opiekuńczy...


Galeria zdjęć wykonanych przez Panią Dorotę Kozdra

 

 

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4Program konferencji
2015-10-14 13:48:42Wyrazy współczucia
2015-10-07 08:46:58Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim