Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Od lipca 2016 r. zmiana terminów wypłat świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2016-06-07 14:59:30Fundusz Alimentacyjny w OPS od 01.04.2016
2016-04-04 13:11:59

Od dnia 01.04.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z wypłatą zasiłków osobom uprawnionym do alimentów oraz działaniami wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wypłaty gotówkowe funduszu alimentacyjnego dotychczas realizowane przez kasę Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelski począwszy od miesiąca kwietnia 2016 r. realizowane będą na zlecenie OPS Janów Lubelski w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022
2016-03-22 14:52:02

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022 zapraszam mieszkańców Gminy Janów Lubelski  do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia  01.04.2016 r. w wersji pisemnej na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
ul.Boh. Poryt. Wzg. 23 , 23-300 Janów Lub
lub elektronicznie na adres e-mail:  opsjl@wp.pl
Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej OPS w Janowie Lub.

Dokument do pobraniaInformacja o wynikach naboru
2016-03-17 12:48:05

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego.

Dokument z informacją o wynikach naboru do pobraniaLista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru
2016-03-15 12:58:49

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego.

dokument z kandydatami do pobraniaLista kandydatów spełniających wymogi formalne
2016-03-14 11:14:03

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego:

dokument z kandydatami do pobraniaDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. funduszu alimentacyjnego
2016-03-01 14:55:17

Wymagania, oczekiwania, dokumenty od kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnegoUWAGA !!!!! PRZEBADAJ SIĘ I WYGRAJ CENNĄ NAGRODĘ
2016-02-16 11:21:05Starosta Janowski zaprasza mieszkańców Powiatu Janowskiego będących w wieku 35 – 64 lata do udziału w programie zdrowotnym „Weź sobie zdrowie do serca”
2016-02-16 11:17:34Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
2016-01-21 13:26:45

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych  możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji  i bezpieczeństwa.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zostać rodziną zastępczą do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubskim ul. Ogrodowa 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 tel. (15) 8723-345

                                                                      Anna Śmit
                                                                      Dyrektor PCPR

Janów Lubelski 18.01.2016r.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim