Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Już za nami IV Janowski Piknik Rodzinny Mama, tata i ja
2017-09-07 09:54:20

Organizatorami tegorocznego IV Janowskiego Pikniku Rodzinnego było Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Piknik mimo wietrznej i chłodnej pogody odbył się w sobotę 2 września na zakończenie wakacji . Spotkanie rozpoczęło się meczem towarzyskim w piłkę siatkową. Mecz rozegrano pomiędzy drużyną Smerfów, w skład której wchodzili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, a drużyną Skrzatów, której uczestnikami byli przedstawiciele instytucji samorządowych. Kolejnym etapem Pikniku był Trójbój tatusiów. Tatusiowie zmagali się w trzech konkurencjach t.j. rzut piłką lekarską, oponą oraz oszczepem. Ciekawym elementem Pikniku było Show w wykonaniu dzieci- Mam talent, w którym młodzi janowiacy prezentowali swoje umiejętności. Podczas Pikniku wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  przedstawiając   skecze znanych polskich kabaretów oraz z piosenkami.  Ważnym punktem była zumba dla wszystkich oraz występ zespołu śpiewaczego  z JOK. Dzieci i ich rodzice uczestniczyli w grach konkursach i zabawach, gdzie za udział otrzymywali nagrody. Dodatkowo dzieci miały malowane buzie oraz do woli korzystały z dmuchanych urządzeń. Dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły posiłek w postaci bigosu.

Galeria z piknikuWydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Janów Lubelski
2017-08-29 14:14:30

Od września 2017 r. Rusza Nowy Podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest wspólfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
Zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 w celu zakwalifikowania
do odbioru żywności.


Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania
do  dnia 22.09.2017 r.

 

(STARE LISTY SĄ NIEAKTUALNE !!!)

 

Prócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Objaśnienia do pobrania

 IV Piknik Rodzinny ''MAMA TATA i JA''
2017-08-02 13:12:02

W związku z prognozowaną pogodą

Piknik Rodzinny

„MAMA, TATA I JA”


odbędzie się w sobotę 2.09.2017

 PIKNIK „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ...”
2017-06-29 10:54:19

W dniu 21.06.2017 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim odbył się piknik pn. „Wszystkie Dzieci Nasze Są...”.
W spotkaniu udział wzięły dzieci objęte wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej, wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk” w Janowie Lubelskim oraz uczniowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Janowie Lubelskim. Spotkanie rozpoczęło się piosenką Majki Jeżowskiej pt. „Wszystkie dzieci nasze są” w wykonaniu Marceliny Kolasa. Wśród miłych gości znaleźli się  Ks. Kan dr Jacek Staszak – Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, Pani Anna Śmit – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Justyna Maciaszek – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, Pani Iwona Miśkiewicz – Rachwał – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, Pani Agnieszka Kulińska – Prezes Stowarzyszenia „Wawrzynek”, Pan Jan Czaja reprezentujący Biuro Poselskie Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP.
Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami brali udział w licznych grach
i konkursach z nagrodami. Miłe niespodzianki dla dzieci mieli również pracownicy Lubelskich Parków Krajobrazowych w Janowie Lubelskim. Dla uczestników pikniku przygotowany został poczęstunek (kiełbaski, bigos, lody, słodycze, napoje). Nad całością czuwali wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim pod czujnym okiem opiekunów Pani Anny Targońskiej, Pani Marii Widz oraz Pani Agnieszki Kicińskiej, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wspólną zabawę.
    Szczególne podziękowania pragniemy złożyć osobom, które wsparły organizację pikniku, a są to w szczególności:
1.    Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
2.    Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
3.    Piekarnia „u Górola” Stanisław Mrowca
4.    Piekarnia nr 1 Marian Małek
5.    Cukiernia „Tradycyjna” Bożena Łata
6.    Piekarnia Andrzej i Monika Tomala
7.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Józef Jakubaszek
8.    Piekarnia Marian Rostek
9.    Firma Handlowa „BOTEX” Andrzej Nadłonek
10.    Hurtownia Lodów i Mrożonek „Polaris” Surowiecka Wiesława, Surowiecki Piotr
11.    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MAGMA” Maria Myszak
12.    Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias”
13.    EKOMEL sp. z o.o. w Janowie Lubelskim
14.    Księgarnia „Kamena” Andrzej Surtel
15.    Księgarnia Halina Hunicz, Drzazga Tadeusza
16.    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „WOJAN” Czesława Sulowska
17.    Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Antoni Florczak
18.    FOTO EWA Futyma Ewa
19.    Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Czesław Wieleba
20.    Nadleśnictwo Janów Lubelski
21.    Firma Handlowa Marek Rodziewicz
22.    BUDOMET Zygmunt Malinowski
23.    Sklep Przemysłowy Grzegorz Jednac
24.    PGE Lublin
25.    Dom Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim
26.    Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych ośrodek zamiejscowy
w Janowie Lubelskim
27.    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim
28.    Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”


Dziękujemy wszystkim sponsorom za okazane dobro.
Wspólne spotkanie dostarczyło uczestnikom wiele radości.
Do zobaczenia za rok!

 

 Galeria z piknikuAntek Roku 2016 - Wolontariusz Roku
2017-06-20 11:42:16

Wieczorem dnia 18 czerwca 2017 roku podczas uroczystych obchodów Dni Janowa na terenie Parku rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim zostały wręczone statuetki – Antki Roku 2016.XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
2017-06-20 11:17:38

W dniach 12-14 czerwca 2017 r. w Częstochowie odbyła się XVII Ogólnopolska konferencja pracowników socjalnych pt. "Partnerstwa lokalne jako narzędzie skutecznego wsparcia społecznego". Konferencja miała na celu skupienie uwagi na metodologii tworzenia partnerstwa jako narzędzia, które pracownik socjalny może wykorzystać w pracy socjalnej. Pracownik socjalny powinien wychodzić poza ustalony schemat i szukać partnerów do współpracy. Działania partnerskie są bardzo ważnym elementem w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych.Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.
2017-06-12 11:23:43

Dokumenty informacyjne do pobrania:

Informacja o naborze na kuratora lub opiekuna prawnego

Oświadczenie kandydataPiknik Rodzinny "MAMA, TATA i JA" 2017
2017-06-06 14:26:27Wydawanie żywności w styczniu 2017 r.
2017-01-18 12:09:53Janowski Mikołaj 2016
2016-12-09 12:49:18

W dniu 06 grudnia 2016 na rynku naszego miasta odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” a jednocześnie będące inauguracją okresu Bożonarodzeniowego na terenie naszej gminy. W miesiącu listopadzie na terenie naszej gminy odbywały się zbiórki żywności: w sklepach Biedronka, Delikatesach Centrum, sklepach spożywczych w Momotach Górnych oraz zbiórka stacjonarna w przedszkolu nr 1 przy ul. Ogrodowej.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim