Środa, 19 grudzień 2018 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory Wizyt na stronie: 121470 Wczoraj: 45 Dzisiaj: 6 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dodatkowe wyjaśnienie do załącznika Nr 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-12 14:03:08Dodatkowe wyjaśnienie. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-08 15:15:41Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-04 14:49:17Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent ds. księgowości
2008-08-01 15:01:55Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2008-08-01 14:05:42

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 177688 – 2008 w dniu 31.07.2008r. Ogłoszenie o zamówienie “Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia”, będzie ogłoszone w terminie późniejszym.NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2008-07-15 12:25:40

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. księgowościSą ludzie dobrej woli
2008-07-14 09:01:31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim od nieznajomego darczyńcy z Poznania otrzymał 8 paczek z odzieżą i zabawkami. Zawartość paczek została przekazana dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy oraz dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Stokrotka”. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc nieznajomemu ofiarodawcy.Zajęcia żeglarskie uczestników Klubu Seniora "WRZOS"
2008-07-10 08:42:57

W dniu 09.07.2008 r. członkowie Klubu Seniora „WRZOS” uczestniczyli w zajęciach żeglarskich nad zalewem w Janowie Lubelskim. Były to pierwsze tego typu zajęcia, a kolejne mają się odbywać cyklicznie w okresie letnim i wczesną jesienią. Wszystkich seniorów, którzy chcieliby uczestniczyć w tego typu zajęciach zapraszamy na spotkania Klubu Seniora „WRZOS” mieszczącego się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23. Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz. 13.30Wolontariusz Roku - Antek 2007
2008-06-24 14:02:17

22 czerwca 2008 roku podczas imprezy lokalnej “Dni Janowa”- Leśny Skarbiec z Radiem Lublin zorganizowanej na Janowskim Misztalcu Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś wręczył wyróżnienia “Antek Roku”. Kapituła konkursowa w kategorii Wolontariusz Roku 2007 przyznała nagrodę pani Reginie Małek, która wykonuje prace wolontarystyczne w środowisku osób niepełnosprawnych zarówno u podopiecznej tut. Ośrodka, w Domu Pomocy Społecznej “Barka”, a także udziela się w Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół “EFFATHA” w Janowie Lubelskim.Informacja - wnioski na świadczenia rodzinne - okres zasiłkowy 2008/2009
2008-06-03 12:04:26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że od miesiąca lipca 2008 r. można składać wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj,: 01.09.2008 r. - 31.08.2009 r.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim