Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-09-08 14:22:36Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia protestu. - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-27 13:52:07ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-18 14:24:45Wynik w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. Księgowości
2008-08-12 14:24:33Dodatkowe wyjaśnienie do załącznika Nr 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-12 14:03:08Dodatkowe wyjaśnienie. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-08 15:15:41Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nazwa zadania Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia, nr sprawy: OPS - 1 /ZP/08.
2008-08-04 14:49:17Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent ds. księgowości
2008-08-01 15:01:55Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2008-08-01 14:05:42

Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 177688 – 2008 w dniu 31.07.2008r. Ogłoszenie o zamówienie “Doposażenie stołówek szkolnych i punktów wydawania posiłków w sprzęt i urządzenia”, będzie ogłoszone w terminie późniejszym.NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2008-07-15 12:25:40

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. księgowościStrona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim