Sobota, 16 grudzień 2017 r. Albiny, Zdzisławy i Alicji Wizyt na stronie: 109320 Wczoraj: 54 Dzisiaj: 13 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Wynik naboru na wolne stanowisko
2009-09-02 11:53:42Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2009-08-28 11:35:12Informacja dotycząca przedłużenia okresu zasiłkowego 2008/2009
2009-08-25 08:50:29

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1456) okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 roku, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, przedłuża się do dnia 31 października 2009 roku. Zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2009-08-10 14:48:41

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. świadczeń rodzinnychPierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Janów Lubelski edycja 2009
2009-06-26 10:02:38

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim od stycznia 2008 roku realizuje projekt „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Momotach Górnych
2009-06-16 12:56:20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach programu „Centrum Aktywności Lokalnej” wspólnie ze Szkołą Podstawową w Momotach Górnych zorganizował Dzień Dziecka, który odbył się 10.06.2009 r. dla 91 dzieci, uczęszczających do tej szkoły.Ognisko we "WRZOSIE"
2009-06-05 09:52:46

W środę 3 czerwca kolejne spotkanie Seniorów z Klubu Seniora “WRZOS” działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie LubelskimUchwała Nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelski z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2009-03-05 14:15:04Informacja w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
2009-02-16 15:28:29

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.Gość w Klubie Seniora „WRZOS”
2009-02-16 12:27:50

11 lutego 2009 r. Seniorów z Klubu Seniora „WRZOS” działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim odwiedził Burmistrz Janowa Lubelskiego Pan Krzysztof Kołtyś.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim