Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Pozyskanie nowych środków dla OPS
2011-02-09 10:40:58

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim będzie realizował projekt pt. „Podziel się problemem – nie jesteś sama” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Spotkanie Seniorów z Burmistrzem
2011-02-04 11:55:37

Dnia 02.02.2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Wrzos”. Istotnym punktem spotkania było przybycie zaproszonego przez Seniorów Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia oraz Sekretarz Gminy Bożeny Czajkowskiej. Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących możliwości udostępnienia lokalu, w którym Seniorzy mogliby spotykać się raz w tygodniu.Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2011-02-02 10:07:02

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizował trzeci etap projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
2011-01-24 08:46:26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2011 będzie realizował już po raz czwarty Projekt Systemowy „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Życzenia Świąteczne 2010
2010-12-22 14:31:00

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, niech ten szczególny czas będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.Spotkanie wigilijne
2010-12-16 13:21:30

Pod serwetą wonna warstwa siana
Na serwecie opłatków książeczka-
Znów cię widzę chałupko kochana
chłopska chato, znana mi od dziecka…Super Wolontariusze w Szlachetnej Paczce!!!
2010-12-16 12:06:17

„Kiedy pomagamy innemu człowiekowi, naszą nagrodą jest pokój i radość, ponieważ nadaliśmy sens naszemu życiu.”

Matka Teresa z KalkutyGala Wolontariatu 2010
2010-12-16 11:55:34

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” te słowa wypowiedziane niegdyś przez naszego Wielkiego Rodaka, Jana Pawła II były myślą przewodnią IV Gali Wolontariatu, która odbyła się w dniu 7 grudnia 2010 roku w Janowskim Ośrodku Kultury.Dzień Seniora w Janowie Lubelskim 25.10.2010
2010-11-04 13:01:59

Uroczyste obchody Dnia Seniora odbyły się dnia 25.10.2010 r. w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim.„... otwórz swoje serce na wolontariat”.
2010-09-21 10:05:55

Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza osoby chętne do niesienia pomocy innym w ramach wolontariatu.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim