Wtorek, 19 czerwiec 2018 r. Gerwazego i Protazego Wizyt na stronie: 115685 Wczoraj: 42 Dzisiaj: 30 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Wydawanie żywności - grudzien 2017
2017-12-05 09:04:51BEZPŁATNE SZKOLENIE - Florysta z egzaminem czeladniczym
2017-12-04 12:28:59Wydawanie żywności - listopad 2017
2017-11-14 08:20:45Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe dla osób bezdomnych
2017-11-13 09:25:27

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe dla osób bezdomnychDziałania OPS i UM w Janowie Lubelskim na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańca naszej gminy.
2017-10-27 15:13:42

OPS w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania za pomoc okazaną Panu Aleksandrowi -mieszkańcowi Łążka Ordynackiego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu zarówno instytucji jak i osób prywatnych udało się w dużym stopniu poprawić jakość warunków mieszkaniowych naszego podopiecznego. Pan Aleksander ma 90 lat, jest wdowcem. Warunki w jakich dotychczas zamieszkiwał były bardzo złe. Po otrzymaniu nowego lokum Pan Aleksander ze łzami w oczach dziękował za wszystko co zostało dla niego zrobione. Nie wierzył, że jego życie może jeszcze wyglądać inaczej, lepiej niż dotychczas. W ramach wdzięczności zagrał kilka piosenek na harmonijce ustnej, z którą się nie rozstaje.Zaproszenie do udziału w projekcie ''Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIA''
2017-10-27 09:32:06Wydawanie żywności - październik 2017
2017-10-19 11:47:17Już za nami IV Janowski Piknik Rodzinny Mama, tata i ja
2017-09-07 09:54:20

Organizatorami tegorocznego IV Janowskiego Pikniku Rodzinnego było Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Piknik mimo wietrznej i chłodnej pogody odbył się w sobotę 2 września na zakończenie wakacji . Spotkanie rozpoczęło się meczem towarzyskim w piłkę siatkową. Mecz rozegrano pomiędzy drużyną Smerfów, w skład której wchodzili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, a drużyną Skrzatów, której uczestnikami byli przedstawiciele instytucji samorządowych. Kolejnym etapem Pikniku był Trójbój tatusiów. Tatusiowie zmagali się w trzech konkurencjach t.j. rzut piłką lekarską, oponą oraz oszczepem. Ciekawym elementem Pikniku było Show w wykonaniu dzieci- Mam talent, w którym młodzi janowiacy prezentowali swoje umiejętności. Podczas Pikniku wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  przedstawiając   skecze znanych polskich kabaretów oraz z piosenkami.  Ważnym punktem była zumba dla wszystkich oraz występ zespołu śpiewaczego  z JOK. Dzieci i ich rodzice uczestniczyli w grach konkursach i zabawach, gdzie za udział otrzymywali nagrody. Dodatkowo dzieci miały malowane buzie oraz do woli korzystały z dmuchanych urządzeń. Dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły posiłek w postaci bigosu.

Galeria z piknikuWydawanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Janów Lubelski
2017-08-29 14:14:30

Od września 2017 r. Rusza Nowy Podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest wspólfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
Zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 w celu zakwalifikowania
do odbioru żywności.


Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania
do  dnia 22.09.2017 r.

 

(STARE LISTY SĄ NIEAKTUALNE !!!)

 

Prócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Objaśnienia do pobrania

 IV Piknik Rodzinny ''MAMA TATA i JA''
2017-08-02 13:12:02

W związku z prognozowaną pogodą

Piknik Rodzinny

„MAMA, TATA I JA”


odbędzie się w sobotę 2.09.2017

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim