Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126401 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 12 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim
2018-11-08 08:32:15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim organizuje powiatową konferencję ''100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim'' w dniu 3 grudnia 2018 r.

Konferencja odbędzie się w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 3.

Organizatorami są Ośrodek Pomocy Społecznej, Gmina Janów Lubelski oraz Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim.

''Niepodległa dla wszystkich''
2018-09-11 09:07:31

Od września 2018 r. rusza nowy podprogram dla osób  potrzebujących pomocy  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2018

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
Zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23 w celu zakwalifikowania
do odbioru żywności.


Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących po skierowania
do  dnia 28.09.2018 r.

 

(STARE LISTY SĄ NIEAKTUALNE !!!)

 

Prócz wsparcia żywnościowego będą także cykliczne działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej, a w szczególności:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)
Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Objaśnienia do pobrania

 Piknik "Wszystkie dzieci nasze są..."
2018-06-27 14:58:14

Dnia 21.06.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przy współpracy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizował kolejny raz piknik rodzinny pt. "Wszystkie dzieci nasze są...", który odbył się na terenie Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim.Wydawanie żywności - kwiecień 2018
2018-04-11 09:50:45„NIEPODLEGŁOŚĆ W OCZACH DZIECKA” REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
2018-03-28 12:25:58

    W związku z tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza konkurs plastyczny na temat „Niepodległość w oczach dziecka”.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 Życzenia na Wielkanoc 2018
2018-03-27 13:36:01Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017
2018-03-22 09:15:49

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w roku 2018 będzie dokonywana Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Janów Lubelski za 2017rok. Zapraszamy organizacje i instytucje  podejmujące działania z zakresu pomocy społecznej  do  przekazywania danych z działalności za rok 2017 bezpośrednio  w siedzibie tut. OPS lub na adres e- mail opsjl@wp.pl do dnia 6.04.2018r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 do pobraniaWydawanie żywności - marzec 2018
2018-03-07 09:58:15Wydawanie żywności - luty 2018
2018-02-15 08:43:09Rekrutacja do projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego"
2018-01-29 09:48:50Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim