Wtorek, 19 czerwiec 2018 r. Gerwazego i Protazego Wizyt na stronie: 115685 Wczoraj: 42 Dzisiaj: 30 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012
2011-08-30 09:18:38

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
na rok szkolny 2011/2012

 

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 należy złożyć w siedzibie OPS Janów Lubelski w terminie do 15 września 2011 r.

Osobą odpowiedzialną za realizację jest Pani Anna Mazur, tel. 15 872-46-76 wew. 32

 Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
2011-07-14 14:45:37Zbiórka dla pogorzelców


2011-07-06 09:24:34

W związku z pożarem, który miał miejsce w dniu 28 czerwca 2011 roku w miejscowości Kiszki, gdzie 10-osobowa rodzina straciła znaczną część swego dobytku, zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o bezpłatne przekazywanie w terminie niezwłocznym:III Forum Kobiet Aktywnych
2011-06-22 12:41:17

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w III Forum Kobiet Aktywnych – 1 lipca 2011 roku w Lubyczy Królewskiej.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2011-05-24 12:14:22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Rekrutacja do projektu pt. „Podziel się problemem - nie jesteś sama”
2011-05-09 13:38:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że do końca maja 2011 r. trwa rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pt. „Podziel się problemem - nie jesteś sama”.Europejski Rok Wolontariatu 2011
2011-02-22 10:34:44

Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku ustanowiono rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.Pozyskanie nowych środków dla OPS
2011-02-09 10:40:58

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim będzie realizował projekt pt. „Podziel się problemem – nie jesteś sama” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Spotkanie Seniorów z Burmistrzem
2011-02-04 11:55:37

Dnia 02.02.2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie Klubu Seniora „Wrzos”. Istotnym punktem spotkania było przybycie zaproszonego przez Seniorów Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia oraz Sekretarz Gminy Bożeny Czajkowskiej. Celem spotkania było dokonanie ustaleń dotyczących możliwości udostępnienia lokalu, w którym Seniorzy mogliby spotykać się raz w tygodniu.Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w 2010 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
2011-02-02 10:07:02

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizował trzeci etap projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim