Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Konkurs „Przyjaciel Rodziny 2011” rozstrzygnięty!
2012-05-17 12:09:24

„Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym...” W dniu 13 maja 2012 roku w warszawskim Opera Club miała miejsce gala finałowa konkursu o miano „Przyjaciela Rodziny 2011”. Z naszego rejonu Szkolny Klub Wolontariatu „AMICUS” z Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim otrzymał statuetkę Łabędzia w kategorii Sponsor/Ofiarodawca.Ruszyła rekrutacja do PAL dla mieszkańców z Białej
2012-04-24 09:57:38

W dniu 19.04.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zainaugurował Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej.Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z wizytą w Pałacu Prezydenckim
2012-03-12 13:08:24

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Szczególnie ważne jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania aktywności seniorów.Spotkania grupy edukacyjnej
2012-03-07 10:01:27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zaprasza w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce związanej z problemem alkoholowym. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Spożywanie alkoholu stanowi dużą barierę w prawidłowym funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym. Jest także przyczyna wielu niepowodzeń życiowych oraz konfliktów społecznych i rodzinnych. Osoby, które nie radzą sobie z ilością spożywanego alkoholu lub chcą ograniczyć ilość wypijanego alkoholu, a także dowiedzieć się wielu interesujących informacji związanych z alkoholem serdecznie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23. Osoba do kontaktu Michał Grzywacz tel. 15 8724 676 w. 28.


Na następne spotkanie zapraszamy w dniu 20.03.2012 r. godz. 15.30Pomoc dla Uli !!!
2012-02-08 09:17:04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wraz z pracownikami wspierają akcję pomocy dla Urszuli Laseckiej-Sytczyk - pracownika socjalnego z Pieniężna.Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w 2011 roku
2012-02-01 14:35:07

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizował czwarty etap projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Potrafimy podjąć dobrą decyzję, która służy dobru drugiego człowieka
2012-01-30 10:10:13

To już trzeci raz chętni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim tj. Michał Grzywacz, Franciszka Jargieło, Magdalena Kolasa i Natalia Kiszka wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa (pomysłodawcą i prezesem jest ks. Jacek Stryczek).Podwójne wyróżnienie dla OPS
2011-12-21 12:49:58

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W czasie spotkania przedstawiono efekty projektu systemowego ROPS w 2011 r. oraz założenia projektowe na 2012 r. Zaprezentowane zostały również inne projekty realizowane przez ROPS w ramach PO KL oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Następnie przedstawiciele z poszczególnych gmin w województwie lubelskim prezentowani dobre praktyki w realizacji swoich projektów.Życzenia świąteczne
2011-12-16 15:24:29Wigilia we WRZOSIE
2011-12-13 15:04:17

„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.”

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim