Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników ''Pierwsza Pomoc''
2012-05-28 09:55:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w dniu 23.05.2012 zorganizował kolejne spotkanie uczestników biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego.Dodatek dla osób sprawujących opiekę na dzieckiem, które miały w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
2012-05-22 09:01:58

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Treść rozporządzenia do pobraniaKonkurs „Przyjaciel Rodziny 2011” rozstrzygnięty!
2012-05-17 12:09:24

„Nawet cień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym...” W dniu 13 maja 2012 roku w warszawskim Opera Club miała miejsce gala finałowa konkursu o miano „Przyjaciela Rodziny 2011”. Z naszego rejonu Szkolny Klub Wolontariatu „AMICUS” z Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim otrzymał statuetkę Łabędzia w kategorii Sponsor/Ofiarodawca.Ruszyła rekrutacja do PAL dla mieszkańców z Białej
2012-04-24 09:57:38

W dniu 19.04.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zainaugurował Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej.Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z wizytą w Pałacu Prezydenckim
2012-03-12 13:08:24

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Szczególnie ważne jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania aktywności seniorów.Spotkania grupy edukacyjnej
2012-03-07 10:01:27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zaprasza w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce związanej z problemem alkoholowym. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Spożywanie alkoholu stanowi dużą barierę w prawidłowym funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym. Jest także przyczyna wielu niepowodzeń życiowych oraz konfliktów społecznych i rodzinnych. Osoby, które nie radzą sobie z ilością spożywanego alkoholu lub chcą ograniczyć ilość wypijanego alkoholu, a także dowiedzieć się wielu interesujących informacji związanych z alkoholem serdecznie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23. Osoba do kontaktu Michał Grzywacz tel. 15 8724 676 w. 28.


Na następne spotkanie zapraszamy w dniu 20.03.2012 r. godz. 15.30Pomoc dla Uli !!!
2012-02-08 09:17:04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wraz z pracownikami wspierają akcję pomocy dla Urszuli Laseckiej-Sytczyk - pracownika socjalnego z Pieniężna.Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego w 2011 roku
2012-02-01 14:35:07

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim realizował czwarty etap projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Potrafimy podjąć dobrą decyzję, która służy dobru drugiego człowieka
2012-01-30 10:10:13

To już trzeci raz chętni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim tj. Michał Grzywacz, Franciszka Jargieło, Magdalena Kolasa i Natalia Kiszka wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa (pomysłodawcą i prezesem jest ks. Jacek Stryczek).Podwójne wyróżnienie dla OPS
2011-12-21 12:49:58

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W czasie spotkania przedstawiono efekty projektu systemowego ROPS w 2011 r. oraz założenia projektowe na 2012 r. Zaprezentowane zostały również inne projekty realizowane przez ROPS w ramach PO KL oraz Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Następnie przedstawiciele z poszczególnych gmin w województwie lubelskim prezentowani dobre praktyki w realizacji swoich projektów.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim