Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-03 14:12:10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dzień Dziecka 2013 w Szkole Podstawowej w Momotach Górnych
2013-06-11 15:02:36

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim już po raz kolejny wspólnie ze Szkołą Podstawową w Momotach Górnych zorganizował Dzień Dziecka, który odbył się 07.06.2013 r. W imprezie uczestniczyło około 75 dzieci, a także rodzice i nauczyciele. Wspólne pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy, w których udział wzięły wszystkich dzieci były świetną okazją do integracji środowiska lokalnego oraz kształtowania poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. W przygotowaniu spotkania aktywnie uczestniczyli nauczyciele, rodzice i dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie naszego działania.

Pracownik Socjalny OPS - Michał Grzywacz

 Zaproszenie na „Piknik Rodzinny” przy Remizie OSP w Białej
2013-06-10 12:08:41Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników ''AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY - NOWE PERSPEKTYWY''
2013-06-10 11:46:47

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w dniu 29.05.2013 zorganizował kolejne spotkanie uczestników biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego.
PAL 2013 jest kontynuacją działań z poprzedniego roku i biorą w nim udział osoby bezrobotne z terenu Białej Pierwszej i Białej Drugiej.
Tematem spotkania były aktywne formy poszukiwania pracy. Uczestnicy uczyli się, jak poruszać się na rynku pracy, jak sporządzać dokumenty aplikacyjne i jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy mogli doskonalić nabyte umiejętności podczas warsztatów praktycznych.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2013-06-04 15:20:50

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego   „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-19 10:32:28


o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: „Dostawę gorących posiłków”

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYPrzetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków
2013-04-04 14:54:21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków.VI EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
2013-03-20 11:28:55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2013 realizuje już po raz szósty Projekt Systemowy „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zbiórka przedmiotów dla osoby potrzebującej
2013-03-06 12:26:18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim organizuje zbiórkę rzeczy nowych lub używanych w dobrym stanie dla mieszkańca gminy Janowa Lubelskiego.Spotkania grupy edukacyjnej w 2013 roku
2013-02-13 10:23:44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza od 12.03.2013 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 17.30 wszystkie chętne osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce związanej z problemem alkoholowym. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Spożywanie alkoholu stanowi duży problem w prawidłowym funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym. Jest także przyczyną wielu niepowodzeń życiowych, konfliktów społecznych i rodzinnych. Osoby, które nie radzą sobie z ilością spożywanego alkoholu serdecznie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.
Osoba odpowiedzialna i realizująca zajęcia: Certyfikowany specjalista terapii uzależnień Michał Grzywacz tel. 15 8724 676 w. 28.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim