Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zbiórka przedmiotów dla osoby potrzebującej
2013-03-06 12:26:18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim organizuje zbiórkę rzeczy nowych lub używanych w dobrym stanie dla mieszkańca gminy Janowa Lubelskiego.Spotkania grupy edukacyjnej w 2013 roku
2013-02-13 10:23:44

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza od 12.03.2013 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 17.30 wszystkie chętne osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce związanej z problemem alkoholowym. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Spożywanie alkoholu stanowi duży problem w prawidłowym funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym, zawodowym. Jest także przyczyną wielu niepowodzeń życiowych, konfliktów społecznych i rodzinnych. Osoby, które nie radzą sobie z ilością spożywanego alkoholu serdecznie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23.
Osoba odpowiedzialna i realizująca zajęcia: Certyfikowany specjalista terapii uzależnień Michał Grzywacz tel. 15 8724 676 w. 28.Dar i wdzięczność za razem.
2012-12-28 15:13:38

„Tyle w nas dobra, ile pozbieramy jak po wieczerzy okruszyny chleba, bo dobro jest jak bochen razowego chleba, dopiero podczas głodu widać jak wszystkim bardzo go w życiu potrzeba...”VI Gala Wolontariatu 2012
2012-12-28 14:29:34

Mottem naszego spotkania, były słowa „Tylko czynienie dobra nadaje sens naszemu życiu”.Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie 2012
2012-12-12 15:16:55

W związku z obchodzonym w grudniu Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, udaliśmy się dnia 3 grudnia 2012 roku do Zamościa.Podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w 2012 r.
2012-11-22 14:22:58

W dniu 13.11.2012r. w Remizie na Białej odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Aktywności Lokalnej na rok 2012 zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i Ochotniczą Straż Pożarną w Białej w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego 2012
2012-11-21 11:44:27Podziękowanie
2012-11-05 15:08:52Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Asystenta rodziny
2012-09-24 10:32:23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, w związku z przeprowadzoną rekrutacją na stanowisko Asystent rodziny uprzejmie informuje, że:

  1. Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 19 oferty od osób chcących podjąć zatrudnienie.
  2. Trzy oferty nie spełniały wymogów formalnych – brak odpowiedniego wykształcenia przez składających.
  3. Spośród 16 osób które zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka wyłoniła 3 kandydatury z którymi zostanie zawarta umowa o pracę.

Są to:
1. Kaproń Martyna
2. Flis Tomasz
3. Moskal KatarzynaApel o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru


2012-09-17 12:36:48Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim