Wtorek, 19 czerwiec 2018 r. Gerwazego i Protazego Wizyt na stronie: 115685 Wczoraj: 42 Dzisiaj: 30 Teraz: 2
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014
2013-12-24 08:58:14Przetarg nieograniczony na dostawę posiłków na rok 2014
2013-12-20 14:28:47

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę posiłków do stołówki OPS na rok 2014DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2013
2013-09-02 13:49:35

Na koniec sierpnia tj. 28.08.2013r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w wycieczce integracyjno –edukacyjno – szkoleniowej po Roztoczu Lubelskim.DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2013
2013-09-02 13:44:09

W miesiącu sierpniu 2013r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu systemowego zorganizował kolejną debatę dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej 2013r. z Białej Pierwszej i Białej Drugiej.Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2012/2013
2013-08-27 11:43:02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że od 02.09.2013 r. będą przyjmowane w siedzibie ośrodka wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole. Dzieci, które otrzymają pomoc będą mogły liczyć na posiłki od września do grudnia bieżącego roku.Informacja dla osób, które utraciły prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.


2013-08-20 15:13:23

Osoby, które były ubezpieczone zdrowotnie z racji pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do 30.06.2013 r. winny zgłosić się po dokument wyrejestrowujący celem zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Janowie Lubelskim.Stypendia 2013
2013-08-12 10:24:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 2 do 16 września 2013 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2013/2014. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 r.
 
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub pobrać ze strony internetowej OPS.

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2013/2014

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2013/2014

Instrukcja do wypełniania wnioskuZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-03 14:12:10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dzień Dziecka 2013 w Szkole Podstawowej w Momotach Górnych
2013-06-11 15:02:36

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim już po raz kolejny wspólnie ze Szkołą Podstawową w Momotach Górnych zorganizował Dzień Dziecka, który odbył się 07.06.2013 r. W imprezie uczestniczyło około 75 dzieci, a także rodzice i nauczyciele. Wspólne pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy, w których udział wzięły wszystkich dzieci były świetną okazją do integracji środowiska lokalnego oraz kształtowania poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. W przygotowaniu spotkania aktywnie uczestniczyli nauczyciele, rodzice i dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie naszego działania.

Pracownik Socjalny OPS - Michał Grzywacz

 Zaproszenie na „Piknik Rodzinny” przy Remizie OSP w Białej
2013-06-10 12:08:41Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim