Środa, 21 luty 2018 r. Eleonory, Fortunata i Roberta Wizyt na stronie: 111735 Wczoraj: 46 Dzisiaj: 32 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informacja dla osób, które utraciły prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.


2013-08-20 15:13:23

Osoby, które były ubezpieczone zdrowotnie z racji pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do 30.06.2013 r. winny zgłosić się po dokument wyrejestrowujący celem zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Janowie Lubelskim.Stypendia 2013
2013-08-12 10:24:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 2 do 16 września 2013 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2013/2014. W przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2013 r.
 
Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej /sekretariat, pokój nr 13/ lub pobrać ze strony internetowej OPS.

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2013/2014

Wniosek o stypendium na rok szkolny 2013/2014

Instrukcja do wypełniania wnioskuZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-03 14:12:10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dzień Dziecka 2013 w Szkole Podstawowej w Momotach Górnych
2013-06-11 15:02:36

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim już po raz kolejny wspólnie ze Szkołą Podstawową w Momotach Górnych zorganizował Dzień Dziecka, który odbył się 07.06.2013 r. W imprezie uczestniczyło około 75 dzieci, a także rodzice i nauczyciele. Wspólne pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy, w których udział wzięły wszystkich dzieci były świetną okazją do integracji środowiska lokalnego oraz kształtowania poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. W przygotowaniu spotkania aktywnie uczestniczyli nauczyciele, rodzice i dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie naszego działania.

Pracownik Socjalny OPS - Michał Grzywacz

 Zaproszenie na „Piknik Rodzinny” przy Remizie OSP w Białej
2013-06-10 12:08:41Działania w Programie Aktywności Lokalnej - debata dla uczestników ''AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY - NOWE PERSPEKTYWY''
2013-06-10 11:46:47

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w dniu 29.05.2013 zorganizował kolejne spotkanie uczestników biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego.
PAL 2013 jest kontynuacją działań z poprzedniego roku i biorą w nim udział osoby bezrobotne z terenu Białej Pierwszej i Białej Drugiej.
Tematem spotkania były aktywne formy poszukiwania pracy. Uczestnicy uczyli się, jak poruszać się na rynku pracy, jak sporządzać dokumenty aplikacyjne i jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą. W trakcie szkolenia wszyscy uczestnicy mogli doskonalić nabyte umiejętności podczas warsztatów praktycznych.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2013-06-04 15:20:50

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie: szkoleń/warsztatów/doradztwa/ w ramach projektu systemowego   „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-19 10:32:28


o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: „Dostawę gorących posiłków”

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYPrzetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków
2013-04-04 14:54:21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków.VI EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
2013-03-20 11:28:55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2013 realizuje już po raz szósty Projekt Systemowy „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim