Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Schematom STOP!
2015-03-19 07:49:40

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że prowadzi nabór rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do udziału w II etapie realizacji projektu pod nazwą:

„Schematom STOP!
Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom wielodzietnym i wzmocnienie ich pozycji

w społeczeństwie. Wytypowanym rodzinom zostaną zapewnione różnorodne rodzaje wsparcia uzależnione od potrzeb danej rodziny. Rodziny będą wspierane przez specjalistów, którzy zapewnią pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i interpersonalnego. W ramach projektu będzie możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa w rodzinnych zajęciach, w zabawach sportowych i edukacyjnych dla dzieci oraz wspólnych wyjazdów integracyjnych.

Dokument źródłowyOgłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
2015-02-17 07:57:25

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcą zostać rodziną zastępczą do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubskim ul. Ogrodowa 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 tel. (15) 8723-345

 

Anna Śmit
Dyrektor PCPR

Janów Lubelski 10.02.2015r.Ogłoszenie o wydawaniu żywności - styczeń 2015
2015-01-21 14:33:36

W dniach 26, 27, 28 stycznia 2015 r.
/poniedziałek, wtorek, środa/
w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub.
będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2014Życzenia na Boże Narodzenie
2014-12-22 15:10:38

Radosnych i spokojnych pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia. Wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji zamierzonych planów. Życzy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami.Finał Szlachetnej Paczki 13 – 14 grudnia br.
2014-12-19 11:23:44

„Czasami wdzięczność trudno ubrać w słowa... wtedy proste dziękuję, zawiera wszystko, co chcemy wyrazić ...” W miniony weekend byliśmy świadkami pięknych i niezwykłych przeżyć. Po raz VI realizowany jest projekt SZLACHETNA PACZKA w naszym rejonie.„Wdzięczność jest pamięcią serca”.
2014-12-19 10:56:40

Hasłem przewodnim tegorocznej VIII Gali Wolontariatu była myśl Jana Pawła II ; „ Wdzięczność jest pamięcią serca”. Na galę przybyli; księża z obydwu parafii, władze miasta, przedstawiciele instytucji ,dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz licznie zgromadzeni wolontariusze.WIGILIA 2014 NA JANOWSKIM RYNKU
2014-12-10 13:03:23Pierwsze Janowskie Dni Rodziny
2014-11-26 14:30:56

W dniach 13-14 listopada 2014 r. odbyły się Pierwsze Janowskie Dni RodzinyPodsumowanie konkursu plastycznego pt. „Moja Rodzina”
2014-11-18 13:47:38

W ramach pierwszych Janowskich Dni Rodziny poniżej umieszczamy prace zgłoszone do konkursu plastycznego pt. „Moja Rodzina”Janowska Karta Dużej Rodziny
2014-10-24 10:13:10

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin wydawania i korzystania z "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

Katalog ulg i zniżek "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

  WNIOSEK O PRZYZNAWANIE JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK O PRZYZNAWANIE JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

Porozumienie partnerskie na przyznanie zniżek i ulg w ramach programu "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

Porozumienie partnerskie na przyznanie zniżek i ulg w ramach programu "Janowskiej Karty Dużej Rodziny"

 Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim