Środa, 20 marzec 2019 r. Klaudii, Eufemii i Maurycego Wizyt na stronie: 126403 Wczoraj: 112 Dzisiaj: 14 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Programy i strategie
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Wydawanie żywności - styczeń 2019
2019-01-23 10:15:35Informacja
2019-01-16 13:20:24

Od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin wielodzietnych, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice , którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, mieszczącego się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, piętro II pokój nr 9.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie LubelskimŻyczenia Bożonarodzeniowe
2018-12-21 10:47:38Realizacja świadczeń rodzinnych za grudzień 2018
2018-12-19 09:49:20

Wypłata niezrealizowanych świadczeń rodzinnych za rok 2018 nastąpi dnia 28.12.2018r. Osoby odbierające wypłatę w formie gotówkowej prosimy o odbiór gotówki z placówki bankowej od godzin porannych.XII Gali Wolontariatu już za nami...
2018-12-14 12:41:04

Mottem tegorocznej już XII Gali Wolontariatu były słowa Jana Pawła II „Wy jesteście moją miłością i moja nadzieją”. Miłość wyrażona szlachetnością serc i szlachetnością uczynków, ofiarowana bezinteresowna i wiary w lepsze jutro. To właśnie wolontariusze poprzez swoją działalność dają ludziom potrzebującym nadzieję i wiarę w to, że życie może być czymś wspaniałym.Poznaliśmy wyniki 16. edycji konkursu "Człowiek bez barier"
2018-12-14 11:57:26

16 lat tradycji Konkurs "Człowiek bez barier" został zainicjowany w 2003 roku z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych przez magazyn "Integracja". W 2006 r. Konkurs objęła honorowym patronatem Małżonka ówczesnego Prezydenta RP, Pani Maria Kaczyńska. W 2011 r. poszerzyliśmy formułę Konkursu o Nagrodę Publiczności, przyznawaną głosami internautów portalu Niepelnosprawni.pl i czytelników magazynu "Integracja". W 2016 r. pojawiła się nowa kategoria – Osobowość Internetowa. Gala Konkursu odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. W 2018 r. honorowy patronat nad tym wydarzeniem, już po raz czwarty, objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.„100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim”
2018-12-07 11:42:58

Dnia 3.12.2018r. w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wspólnie z Gminą Janów Lubelski oraz Janowskim Ośrodkiem Kultury w Janowie Lubelskim zorganizował Powiatową konferencję pt. „100 lat polityki społecznej w powiecie janowskim”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.Wydawanie żywności - grudzień 2018
2018-12-07 09:24:39Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Sylwii Cybart -pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.
2018-11-23 11:15:50

Pracownik OPS Sylwia Cybart -  21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczono nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są corocznie. W bieżącym roku MRPiPS łącznie przyznało 13 nagród, w tym sześć nagród indywidualnych i siedem nagród zespołowych oraz 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym sześć listów gratulacyjnych indywidualnych i cztery listy gratulacyjne zespołowe.

Wśród nagrodzonych osób, znalazła się Pani Sylwia Cybart- Starszy  specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,  która z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej otrzymała  nagrodę indywidualną za zaangażowanie   w rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy oraz działania na rzecz zwiększenia aktywności i ograniczenia wykluczenia społecznego wśród osób starszych  i niepełnosprawnych. W tej uroczystej chwili, Pani Sylwii towarzyszyła dyrektor OPS- Pani Magdalena Kolasa oraz Marzena Zalewska- pracownik socjalny oraz zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z Lublina - Pan Wojciech Zbiegień.

Sylwia Cybart jest starszym specjalistą pracy socjalnej w OPS w Janowe Lubelskim. Jest osobą otwartą na potrzeby osób starszych, wrażliwą , pomocną w rozwiązywaniu ludzkich problemów. Jej praca przynosi wymierne efekty w społeczności lokalnej . Pani Sylwia podejmuje wiele działań w  celu przeciwdziałania samotności seniorów. Jako koordynator usług opiekuńczych w Ośrodku dba o rozwój tej formy pomocy w całej gminie. Nagrodzona systematycznie doskonali swój warsztat pracy , cieszy się uznaniem wśród podopiecznych, współpracowników i przełożonych. Niewątpliwie stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich pracowników socjalnych.

Należy także dodać, iż Pani Sylwia Cybart była jedyną nagrodzoną w kategorii indywidualnej w województwie lubelskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 Wydawanie żywności - listopad 2018
2018-11-15 09:16:31Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Elektroniczna skrzynka podawcza

LFOON
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim