Czwartek, 22 marzec 2018 r. Katarzyny i Bogusława Wizyt na stronie: 112883 Wczoraj: 39 Dzisiaj: 30 Teraz: 1
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Świadczenia rodzinne
Zasiłek rodzinny z dodatkami
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Zapomoga z tyt. ur. dziecka
OPS
Godziny pracy
Kontakt
Schemat organizacyjny
Kadra OPS-u
Rejony opiekuńcze
Komu pomagamy
Świadczenia z OPS-u
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Bezpłatne dożywianie
Zasiłek celowy
Usługi opiekuńcze
Dom Pomocy Społecznej
Stypendia i zasiłki szkolne
Terminy wypłat świadczeń
Dodatki mieszkaniowe
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Centrum Aktywności Lokalnej
Klub Seniora "WRZOS"
Wolontariat
Jan Paweł II o wolontariacie
Media o nas
Podziękowania
Refleksje podopiecznych
Refleksje wolontariuszy
Klub Młodzieżowy
Prace Społecznie Użyteczne
Przetargi i konkursy
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Janowska Karta Dużej Rodziny
Programy Gminy
Projekt systemowy
Akty Prawne
Ustawy
Statut OPS
Rozporządzenia
Akty wewnętrzne
Pliki do pobrania
Zdjęcia
Zadaj pytanie
Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017
2018-03-22 09:15:49

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w roku 2018 będzie dokonywana Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Janów Lubelski za 2017rok. Zapraszamy organizacje i instytucje  podejmujące działania z zakresu pomocy społecznej  do  przekazywania danych z działalności za rok 2017 bezpośrednio  w siedzibie tut. OPS lub na adres e- mail opsjl@wp.pl do dnia 6.04.2018r.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 do pobraniaWydawanie żywności - marzec 2018
2018-03-07 09:58:15Wydawanie żywności - luty 2018
2018-02-15 08:43:09Rekrutacja do projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego"
2018-01-29 09:48:50Wydawanie żywności - styczeń 2018
2018-01-18 15:02:17Życzenia 2017
2017-12-20 15:08:21XI Gala Wolontariatu już za nami...
2017-12-19 14:36:13

Podczas XI Gali Wolontariatu, która odbyła się 12.12.2017 roku w Janowskim Ośrodku Kultury uhonorowano wszystkich wolontariuszy oraz ich opiekunów za bezinteresowność, poświęcany czas i chęć pomocy innym. Kilkukrotnie podczas gali wybrzmiało przesłanie Św. Jana Pawła II ,,Z miłości służcie jedni drugim" podkreślając wyjątkowość osób decydujących się na bycie wolontariuszem.Wydawanie żywności - grudzien 2017
2017-12-05 09:04:51BEZPŁATNE SZKOLENIE - Florysta z egzaminem czeladniczym
2017-12-04 12:28:59Wydawanie żywności - listopad 2017
2017-11-14 08:20:45Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Elektroniczna skrzynka podawcza
© 2007 Copyright by OPS w Janowie Lubelskim